Centrum Medyczne “Dąbrówka” Bąk, Juszczak Sp.j.

Ul. Herbowa 2

62-070 Dąbrówka

Infolinia: 61 306 79 79

email: rejestracja@przychodnia-dabrowka.pl

Ewentualne uwagi, skargi lub wnioski prosimy składać pisemnie drogą mailową lub przez pocztę pod w/w adresy lub w Książce Skarg i Wniosków dostępnej w rejestracji

znajdź nas na mapie